แพ็กเกจ VPSForex

VPSForex 1CPU 1GB

1 Cores CPU
1 GB RAM
16 GB M.2 SSD

HardDisk M.2 SSD
Network 1 Gbps CAT-IDC TH
Data Transfer ไม่จำกัด
Remote Desktop ไม่จำกัด
EA Experts Advisors ไม่จำกัด
Indicators ไม่จำกัด
MT4 MT5 ไม่จำกัด
รองรับForex MT4 MT5 ทุกโบรกเกอร์
Google Chrome New Version
Win7
รายเดือน 200 บาท
ราย 1 ปี 990 บาท
ราย 2 ปี 1,390 บาท
ราย 3 ปี 1,790 บาท
ติดตั้งและตั้งค่า MT4 ฟรี 1 พอต (รายปี)
ขอใช้งาน EA กำไรดี ฟรี 2 พอต

VPSForex 1CPU 2GB

1 Cores CPU
2 GB RAM
16 GB M.2 SSD

HardDisk M.2 SSD
Network 1 Gbps CAT-IDC TH
Data Transfer ไม่จำกัด
Remote Desktop ไม่จำกัด
EA Experts Advisors ไม่จำกัด
Indicators ไม่จำกัด
MT4 MT5 ไม่จำกัด
รองรับForex MT4 MT5 ทุกโบรกเกอร์
Google Chrome New Version
Win7
รายเดือน 300 บาท
ราย 1 ปี 1,500 บาท
ราย 2 ปี 2,100 บาท แถมฟรี 1 ปี
ราย 3 ปี 2,700 บาท แถมฟรี 1 ปี
ติดตั้งและตั้งค่า MT4 ฟรี 1 พอต (รายปี)
ขอใช้งาน EA กำไรดี ฟรี 3 พอต

VPSForex 2CPU 2GB

2 Cores CPU
2 GB RAM
20 GB M.2 SSD

HardDisk M.2 SSD
Network 1 Gbps CAT-IDC TH
Data Transfer ไม่จำกัด
Remote Desktop ไม่จำกัด
EA Experts Advisors ไม่จำกัด
Indicators ไม่จำกัด
MT4 MT5 ไม่จำกัด
รองรับForex MT4 MT5 ทุกโบรกเกอร์
Google Chrome New Version
Win7 win2016
รายเดือน 380 บาท
ราย 1 ปี 1,900 บาท แถมฟรี 1 ปี
ราย 2 ปี 2,660 บาท แถมฟรี 1 ปี
ราย 3 ปี 3,420 บาท แถมฟรี 1 ปี
ติดตั้งและตั้งค่า MT4 ฟรี 2 พอต (รายปี)
ขอใช้งาน EA กำไรดี ฟรี 4 พอต

VPSForex 2CPU 4GB

2 Cores CPU
4 GB RAM
16 GB M.2 SSD

HardDisk M.2 SSD
Network 1 Gbps CAT-IDC TH
Data Transfer ไม่จำกัด
Remote Desktop ไม่จำกัด
EA Experts Advisors ไม่จำกัด
Indicators ไม่จำกัด
MT4 MT5 ไม่จำกัด
รองรับForex MT4 MT5 ทุกโบรกเกอร์
Google Chrome New Version
Win7 win2016
รายเดือน 570 บาท
ราย 1 ปี 2,850 บาท แถมฟรี 1 ปี
ราย 2 ปี 3,990.00 บาท แถมฟรี 1 ปี
ราย 3 ปี 5,130.00 บาท แถมฟรี 1 ปี
ติดตั้งและตั้งค่า MT4 ฟรี 2 พอต (รายปี)
รีโมทผ่านจอ+โทรสอน ฟรี 1 ชม.(รายปี)
ขอใช้งาน EA กำไรดี ฟรี 5 พอต

VPSForex 3CPU 3GB

3 Cores CPU
3 GB RAM
16 GB M.2 SSD

HardDisk M.2 SSD
Network 1 Gbps CAT-IDC TH
Data Transfer ไม่จำกัด
Remote Desktop ไม่จำกัด
EA Experts Advisors ไม่จำกัด
Indicators ไม่จำกัด
MT4 MT5 ไม่จำกัด
รองรับForex MT4 MT5 ทุกโบรกเกอร์
Google Chrome New Version
Win7 Win2016
รายเดือน 570 บาท
ราย 1 ปี 2,850 บาท แถมฟรี 1 ปี
ราย 2 ปี 3,990 บาท แถมฟรี 1 ปี
ราย 3 ปี 5,130 บาท แถมฟรี 1 ปี
ติดตั้งและตั้งค่า MT4 ฟรี 2 พอต (รายปี)
รีโมทผ่านจอ+โทรสอน ฟรี 1 ชม.(รายปี)
ขอใช้งาน EA กำไรดี ฟรี 5 พอต

VPSForex 4CPU 4GB

4 Cores CPU
4 GB RAM
20 GB M.2 SSD

HardDisk M.2 SSD
Network 1 Gbps CAT-IDC TH
Data Transfer ไม่จำกัด
Remote Desktop ไม่จำกัด
EA Experts Advisors ไม่จำกัด
Indicators ไม่จำกัด
MT4 MT5 ไม่จำกัด
รองรับForex MT4 MT5 ทุกโบรกเกอร์
Google Chrome New Version
Win7 Win2016
รายเดือน 760 บาท
ราย 1 ปี 3,800 บาท แถมฟรี 1 ปี
ราย 2 ปี 5,320 บาท แถมฟรี 1 ปี
ราย 3 ปี 6,840 บาท แถมฟรี 1 ปี
ติดตั้งและตั้งค่า MT4 ฟรี 4 พอต (รายปี)
รีโมทผ่านจอ+โทรสอน ฟรี 1 ชม.(รายปี)
ขอใช้งาน EA กำไรดี ฟรี 8 พอต

VPSForex 4CPU 8GB

4 Cores CPU
8 GB RAM
20 GB M.2 SSD

HardDisk M.2 SSD
Network 1 Gbps CAT-IDC TH
Data Transfer ไม่จำกัด
Remote Desktop ไม่จำกัด
EA Experts Advisors ไม่จำกัด
Indicators ไม่จำกัด
MT4 MT5 ไม่จำกัด
รองรับForex MT4 MT5 ทุกโบรกเกอร์
Google Chrome New Version
Win7 Win2016
รายเดือน 1,100 บาท
ราย 1 ปี 5,500 บาท แถมฟรี 1 ปี
ราย 2 ปี 7,700 บาท แถมฟรี 1 ปี
ราย 3 ปี 9,900 บาท แถมฟรี 1 ปี
ติดตั้งและตั้งค่า MT4 ฟรี 4 พอต (รายปี)
รีโมทผ่านจอ+โทรสอน ฟรี 2 ชม.(รายปี)
ขอใช้งาน EA กำไรดี ฟรี 10 พอต

VPSForex 6CPU 6GB

6 Cores CPU
6 GB RAM
20 GB M.2 SSD

HardDisk M.2 SSD
Network 1 Gbps CAT-IDC TH
Data Transfer ไม่จำกัด
Remote Desktop ไม่จำกัด
EA Experts Advisors ไม่จำกัด
Indicators ไม่จำกัด
MT4 MT5 ไม่จำกัด
รองรับForex MT4 MT5 ทุกโบรกเกอร์
Google Chrome New Version
Win7 Win2016
รายเดือน 1,100 บาท
ราย 1 ปี 5,500 บาท แถมฟรี 1 ปี
ราย 2 ปี 7,700 บาท แถมฟรี 1 ปี
ราย 3 ปี 9,900 บาท แถมฟรี 1 ปี
ติดตั้งและตั้งค่า MT4 ฟรี 6 พอต (รายปี)
รีโมทผ่านจอ+โทรสอน ฟรี 2 ชม.(รายปี)
ขอใช้งาน EA กำไรดี ฟรี 12 พอต

VPSForex 8CPU 8GB

8 Cores CPU
8 GB RAM
20 GB M.2 SSD

HardDisk M.2 SSD
Network 1 Gbps CAT-IDC TH
Data Transfer ไม่จำกัด
Remote Desktop ไม่จำกัด
EA Experts Advisors ไม่จำกัด
Indicators ไม่จำกัด
MT4 MT5 ไม่จำกัด
รองรับForex MT4 MT5 ทุกโบรกเกอร์
Google Chrome New Version
Win7 Win2016
รายเดือน 1,500 บาท
ราย 1 ปี 7,500 บาท แถมฟรี 1 ปี
ราย 2 ปี 10,000 บาท แถมฟรี 1 ปี
ราย 3 ปี 13,500 บาท แถมฟรี 1 ปี
ติดตั้งและตั้งค่า MT4 ฟรี 8 พอต (รายปี)
รีโมทผ่านจอ+โทรสอน ฟรี 2 ชม.(รายปี)
ขอใช้งาน EA กำไรดี ฟรี 16 พอต

Powered by WHMCompleteSolution